Rabu, 1 Julai 2009

Transformasi ekonomi negara

MALAYSIA tanpa perlu disangsikan lagi telah berjaya muncul sebagai satu kisah kejayaan berdasarkan apa yang kita capai sejak merdeka. Ketika itu, Malaysia hanya sebuah negara miskin yang bergantung kepada hasil getah dan timah.

Kini, selepas nekad memilih kepelbagaian sumber dan perindustrian, ekonomi Malaysia telah berubah, menghasilkan lonjakan peningkatan berbanding dengan apa yang mungkin hanya kita kecapi sekiranya terus bergantung kepada komoditi-komoditi itu.

Sepanjang tempoh tersebut, Malaysia mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang mapan, pada kadar purata 6.2 peratus setahun.

Pengagihan polisi dan pertumbuhan ekonomi yang mapan ini telah memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Kadar kemiskinan kini menurun ke bawah empat peratus berbanding 49 peratus pada 1970.

Ini merupakan pendekatan pembangunan berdasarkan kesaksamaan, mengikut acuan kita – Malaysia.

Tidak timbul isu penindasan dalam soal ini. Kesaksamaan dicapai menerusi pengagihan yang adil dalam pengembangan kek ekonomi negara.

Tanpa pertumbuhan ekonomi yang kuat, kita tidak mampu mencapai objektif dalam pengagihan yang seimbang. Pengenalan terhadap pertumbuhan dengan ekuiti pada 1971 turut mencerminkan kemampuan Malaysia untuk mengambil keputusan yang pragmatik dan berani, terutama untuk meningkatkan kepentingan kebangsaan sewaktu berlakunya krisis.

Tidak seperti krisis sebelum ini, saya percaya kita sekali lagi berada pada waktu kritikal. Saya bagaimanapun yakin kegagalan atau keraguan untuk bertindak sekarang akan memberi kesan buruk kepada negara dalam jangka panjang. Punca kepada permasalahan ialah pada satu sudut, kita mempunyai impian jelas untuk mengejar pertumbuhan dengan adil ketika kita berusaha untuk mencapai status negara maju.

Untuk berjaya, kita perlu sekali lagi mengubah ekonomi kepada lonjakan pertumbuhan lebih tinggi. Kini daripada satu sudut lain, kita berdepan dengan cabaran-cabaran besar untuk merealisasikan impian itu dan mengubah cabaran faktor-faktor luaran dan kekangan domestik menjadi pertumbuhan ekonomi yang kukuh.

Ketika berusaha merealisasikan impian itu menjadi kenyataan, kita berdepan dengan empat cabaran utama iaitu:

*Pertama, apa yang dilaksanakan sebelum ini, dalam memacu ekonomi Malaysia, kini menjadi tidak lagi efektif untuk membantu kita terus ke depan. Pengalaman selalunya memberi kita pengajaran bernilai untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak, tetapi ia tidak semestinya menyediakan kita laluan yang jelas untuk bergerak ke depan.

*Kedua, landskap kompetitif telah berubah. Tidak seperti sebelum ini, kita sekarang berdepan persaingan yang hebat, terutamanya daripada sudut modal, kemahiran, pengetahuan dan sumber secara global.

*Ketiga, krisis ekonomi global telah memperluaskan keperluan untuk menjadi destinasi pelaburan pilihan, memaksa perusahaan mengukuhkan kedudukan dan menggerakkan operasi ke tahap paling kompetitif; dan

*Keempat, kekuatan persaingan bagi pelaburan dalam lapangan yang kecil, perlu mengalihkan halangan pelaburan, sama ada nyata atau tidak kelihatan dan untuk menguruskan pengagihan polisi dengan lebih efektif dalam persekitaran yang lebih mesra.

Dalam konteks cabaran yang dihadapi oleh negara, garis panduan Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC) kelihatan tidak lagi boleh diguna pakai. Apabila FIC pertama kali diperkenalkan pada 1974, ia mewakili komponen utama strategi pertumbuhan dengan kesaksamaan. Hari ini, ia bukan lagi instrumen yang efektif untuk menyokong pertumbuhan dengan kesaksamaan itu.

Kembali ke tahun 1970, ekuiti bumiputera hanya berjumlah 2.4 peratus. Berdasarkan tahap yang paling rendah, ia barangkali relevan untuk menyediakan agihan bagi mempercepatkan pelarasan ketidakseimbangan tersebut. Ketika itu polisi seperti itu merupakan sesuatu yang masih praktikal untuk menyediakan persaingan bagi pelaburan.

Namun kini kita berdepan dengan senario yang sepenuhnya berbeza. Polisi pelaburan yang mewujudkan ketidakpastian kawalan dan tidak seiring dengan amalan antarabangsa, hanya akan menghalang potensi pertumbuhan kita.

Pertumbuhan, yang akan membenarkan objektif pengagihan kita tercapai. Selain itu, unsur dinamik dan kerumitan ekonomi hari ini tidak membolehkan ia memenuhi semua keperluan ke arah pertumbuhan tersebut.

Dengan pencapaian dan peningkatan kemampuan bumiputera hari ini, perlumbaan ke arah keseimbangan ekuiti memerlukan tumpuan terhadap kecekapan dan penyertaan ekonomi yang sebenar, tidak sekadar pemilikan sematamata.

Jumlah 30 peratus pegangan minoriti pada dasarnya tidak menyediakan ruang berkesan. Malah ia menunjukkan kekurangan modal dalam pegangan 30 peratus bersifat tidak mengekalkan kadar pertumbuhan.

Maka, objektif penilaian seharusnya menyimpulkan bahawa FIC pada bentuk asalnya tidak menyediakan rangsangan pertumbuhan dan juga tidak mampu mempromosikan pengekalan ekuiti secara berkesan kepada capital-disadvantaged bumiputera.

Dunia berubah dengan pantas dan kita perlu bersedia untuk turut berubah atau berdepan risiko ketinggalan. Jika kita tidak bergerak dan hanya berpuas hati dengan kejayaan lalu sepanjang tempoh dinamik ini, kita akan mudah dipintas oleh pesaing.

Ia akan berulang seperti apa yang kita lakukan dahulu iaitu ketika kita berjaya mengatasi pesaing kita.

Ini bukan masanya untuk kita dibelenggu oleh sentimen tetapi saat untuk melangkah dengan berani demi masa depan negara.

Dalam hal ini, kerajaan akan terus komited memastikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, mapan dan adil.

Sebagai inisiatif utama dalam memudahkan operasi perniagaan di Malaysia dan menjadi Malaysia lebih menarik sebagai destinasi pelaburan, saya dengan sukacita mengumumkan pembatalan kawal selia garis panduan pelaburan yang ditadbir oleh FIC.

Fungsi dan skop FIC telah dirasionalkan secara besar-besaran. Skop FIC ketika ini melibatkan kurang transaksi. Ia sejajar dengan fokus kerajaan ke arah memperkasakan lebih banyak kawal selia yang kondusif untuk sektor swasta berkembang, dengan menyediakan aktiviti pelaburan yang kuat dan pasaran modal yang lebih bertenaga.

Kajian garis panduan FIC meliputi: Pertama, pemilikan ekuiti, penggabungan dan pengambilalihan. Kedua, penjanaan dana oleh syarikat yang disenaraikan dan ketiga, pemilikan hartanah.

Dengan kesan segera, garis panduan FIC mencakupi pembelian pemilikan ekuiti, penggabungan dan pengambil alihan dimansuhkan tanpa garis panduan baru bagi menggantikannya. FIC tidak akan memproses sebarang transaksi saham atau mengenakan sebarang syarat ekuiti bagi transaksi tersebut.

Ini mewakili rasionalisasi yang besar dalam peraturan FIC. Sehingga semalam, proses transaksi sedemikian menjadi tulang belakang kepada FIC. Mulai hari ini, peranan FIC dimansuhkan.

Dengan pemansuhan ini, kepentingan negara dalam sektor strategik akan terus dilindungi menerusi kawal selia sektor.

Syarikat di dalam sektor itu akan kekal dengan syarat-syarat ekuiti seperti mana yang dikenakan oleh pengawalselia yang mewakili sektor itu seperti Suruhanjaya Tenaga, Lembaga Lesen Kenderaan Komersial, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Kebangsaan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

Bagi syarikat-syarikat di bawah kawal selia, pemansuhan garis panduan FIC merancakkan persekitaran kawal selia hanya dilakukan oleh sektor kawal selia yang menjadi tempat terbaik untuk mengubah suai peraturan berdasarkan keperluan sektor tertentu.

Langkah penjanaan dana oleh syarikat- syarikat tersenarai juga signifikan bagi meningkatkan tarikan Malaysia sebagai destinasi penyenaraian.

Ketika ini, syarikat yang mahu disenaraikan perlu memenuhi keperluan asas berdasarkan undang-undang penyenaraian Bursa Malaysia yang menetapkan 25 peratus pegangan saham awam. Mengikut garis panduan FIC bagi ekuiti bumiputera.

Pada masa depan, keperluan pegangan saham awam itu dikekalkan dan sebagai tambahan, SC akan memperkenalkan garis panduan baru yang memerlukan syarikat yang hendak disenaraikan, menawarkan 50 peratus pegangan saham awam untuk ditebarkan kepada pelabur bumiputera. Ekuiti bumiputera dengan itu akan dimasukkan dengan keperluan tebaran awam tersebut. Ini akan meningkatkan kompetitif Bursa Malaysia sebagai destinasi penyenaraian yang mana promoter syarikat yang mahu menyenaraikan syarikat tidak perlu melucutkan ekuiti yang diperlukan untuk memenuhi keperluan tebaran awam.

Sebagai tambahan, untuk mengurangkan penjanaan dana daripada pasaran modal, aktiviti pasca penyenaraian menjana dana tidak lagi tertakluk kepada sebarang ekuiti.

Pemansuhan garis panduan ini akan segera menyokong syarikat-syarikat tersenarai awam untuk meraih dana bagi meningkatkan pelaburan dan mengurangkan perbezaan kos.

Peraturan baru ini menawarkan 50 peratus tebaran pegangan kepentingan awam kepada Bumiputera untuk syarikat-syarikat Malaysia yang mahu disenaraikan di Bursa Malaysia. Garis panduan semasa kepada syarikat asing yang mahu disenaraikan tanpa sebarang pematuhan syarat dengan ekuiti dikekalkan dan kita ada beberapa syarikat asing yang berjaya memohon bagi penyenaraian di Malaysia.

Skop FIC yang merangkumi transaksi hartanah juga akan dirasionalisasikan dengan segera. Kelulusan FIC bagi transaksi hartanah akan hanya diperlukan apabila membabitkan kecairan kepentingan bumiputera dan kerajaan bagi hartanah bernilai RM20 juta dan ke atas. Semua transaksi hartanah lain, termasuk antara rakyat asing dan bukan Bumiputera, tidak lagi memerlukan kelulusan FIC. Sebagai contoh, kecairan kepentingan bumiputera secara spesifik dirujuk kepada di mana hartanah semasa dipegang oleh bumiputera ini majoritinya dimiliki oleh bumiputera dan transaksi dihapuskan untuk dijadikan pemilikan entiti bumiputera.

Transaksi-transaksi yang tidak lagi memerlukan kelulusan FIC kini membabitkan dua kategori

Pertama, sebarang transaksi membabitkan jualan oleh bukan bumiputera atau kepentingan majoriti asing (sebagai contoh bukan bumiputera menjual kepada rakyat asing) dan kedua, sebarang transaksi membabitkan pembelian yang dikawal entiti bumiputera dan ini termasuk syarikat milik bumiputera yang membeli hartanah daripada syarikat bumiputera yang lain. Pemansuhan garis panduan ini dijangka memudahkan transaksi hartanah dan pelaburan, termasuk membeli hartanah komersial oleh kepentingan asing.

Kerajaan percaya kelonggaran peraturan akan meningkatkan nilai Malaysia secara signifikan sebagai destinasi perniagaan dan pelaburan.

Dengan pengurangan garis panduan FIC yang komprehensif Unit Perancang Ekonomi akan memfokus semula usahanya untuk koordinasi dan memantau polisi pengagihan pada tahap makro. Dengan ini kerajaan kekal komited mengekalkan penglibatan ekonomi oleh bumiputera. Pendekatan baru yang akan diambil itu, fokus kepada mempromosi kestabilan, lebih bermakna dan pembabitan efektif melalui kerjasama tulen dan meritokrasi.

Ingin saya tekankan disini bahawa kerajaan kekal memberi komitmen terhadap sasaran untuk pertumbuhan saksama, pendekatan kami untuk melaksanakan sasaran dalam mesra pasaran membolehkan pertumbuhan kekal dan memberangsangkan dalam situasi pengagihan saksama.

Seiring dengan pendekatan baru ini, sebuah institusi pelaburan baru, yang dikenali sebagai Ekuiti Nasional Berhad (Ekuinas) akan ditubuhkan sebagai dana ekuiti persendirian dengan modal sebanyak RM500 juta dan boleh ditingkatkan kepada RM10 bilion.

Ekuinas akan memberi tumpuan pelaburan dalam sektor yang berpotensi memberi pertumbuhan tinggi, seiring dalam menyokong Model Ekonomi Baru.

Pada masa yang sama, Ekuinas akan melabur bersama dengan dana sektor swasta, dalam mempromosi kerjasama tulen dan pendekatan komersial sepenuhnya. Dalam hal ini, penglibatan bumiputera akan dibuat berdasarkan merit.

Sejak 1970, keupayaan profesional bumiputera telah banyak meningkat. Bumiputera hari ini sangat berminat untuk terlibat dan bersaing secara aktif dalam sektor pekerjaan, pengurusan dan sebagai vendor. Adalah menjadi harapan menerusi tabung pelaburan seperti Ekuinas, keinginan untuk menjadi terbaik di kalangan bumiputera dapat disokong dan dipupuk.

Pemansuhan garis panduan FIC yang komprehensif telah di formulasi untuk mengukuhkan daya tarikan Malaysia sebagai lokasi terbaik untuk aktiviti perniagaan dan pelaburan, bagi rakyat Malaysia dan juga pelabur asing. Kemudahan perniagaan dan persekitaran kawal selia akan menarik potensi penuh sektor swasta bersama dengan Model Ekonomi Baru untuk transformasi rakyat ke arah lonjakan pertumbuhan yang kukuh. Digabungkan dengan polisi pengagihan yang efektif, kerajaan yakin pengumuman yang baik ini akan memberi manfaat kepada semua pemegang saham.

Kita sangat komited untuk memacu pertumbuhan ekonomi kukuh yang saksama dinikmati oleh semua rakyat Malaysia seiring dengan semangat untuk menjana pertumbuhan dengan ekuiti.

Sumber : Utusan

Tiada ulasan:


Provided by All Famous Quotes

Follow my post